Archiwum Grudzień, 2014

Na kościoły zrzućcie się ze swoich

20 grudnia 2014

100 osób prostestowało przed Sejmem w sprawie ostatniego przekazania 16 mln zł na Świątynię Opatrzności Bożej. Protest zorganizował redaktor naczelny pisma „Liberte!” Leszek Jażdżewski, który zbierał podpisy pod apelem do senatorów, by tę poprawkę odrzucili. W apelu czytamy: „Do­to­wa­nie związ­ków wy­zna­nio­wych z pań­stwo­wych fun­du­szy jest sprzecz­ne z pol­skim pra­wem. Jest pu­blicz­ną ta­jem­ni­cą, że ko­lej­ne do­ta­cje Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i […]

tagi: , , ,